OM KTVS

Företagshistorik

Kabel-TV Service startades som enskild firma 1998 av Joakim Hurtig. Joakim hade dessförinnan varit anställd på Televerket 1989-1991 och Insat Net 1992.  Under åren 1993-1997 provade Joakim att starta eget med olika kompanjoner. 

År 2000 anställdes de första medarbetarna och företaget ombildades till ett aktie-bolag. Företaget har alltid haft som ambition att vara renodlade i sin verksamhet och vara experter på det som erbjuds. I första hand har vi erbjudit service och in-stallation av kabel-TV och antennanläggningar.

Med historia från Televerket var det även naturligt att erbjuda installation och service av telenät.

Profileringen utåt har riktat sig mot operatörer, företag ochföreningar.  Vi har även haft nöjet att få hjälpa många privatkunder med deras parabol och antennanlägg- ningar.

Eftersom vi alltid har varit ett fristående företag så har vi fått uppdrag av alla de större operatörerna såsom TeliaSonera, Tele2, Telenor, comhem, Viasat, Canal Digital och Boxer.

Ett uppdrag som vi har haft förtroendet att utföra sedan 1992 är Scandinavian Masters. Scandinavian Masters är en av Europas största golftävlingar och startade 1991 på Drottningholms GK. Tävlingen skulle sen alternera mellan regionerna Malmö, Stockholm och Göteborg.

1992 avgjordes tävlingen på Barsebäcks GK, där vårt uppdrag var att bygga ett antennät till TV-apparater på området.

1993 var det Forsgården GK i Kungsbacka som för första gången stod som värd för tävlingen. Även detta år installerades ett internt TV-nät.

1994 kom tävlingen tillbaka där den startat i Drottningholm och ett internt TV-nät installerades även här.

1995 var det hemmaplan för oss på Barsebäck GK. Vi installerade ett Intern-TV nät.

1996 var det dags för andra och sista gången på Forsgården GK. Detta år fick Scandinavian Masters en ny teleoperatör. Det var Telenordia som skulle stå för all telekommunikation. Telenordia anlitade oss för att bygga telefonnätet på området som blev ett nät med 86 st telefonlinjer. Scandinavian Masters stod som beställare av TV-nätet.

1997 var tävlingen tillbaka på Barsebäck, även detta år med Telenordia som be-ställare av ett telenät med totalt 98 st telefonlinjer. Scandinavian Masters stod som beställare av TV-nätet.

1998 var det premiär för PGA-banan i Kungsängen utanför Stockholm. Telenordia stod som beställare av ett telenät med rekordet 118 st linjer.

1999 blev det återigen Barsebäck, som det även kom att bli flertalet av de kom-mande åren. Detta berodde mycket på den höga klassen på banan, den stora publiken och att det var spelarnas favoritbana.  Detta år var inte Telenordia med som sponsor men fortfarande som leverantör av teletjänsterna. Skillnaden blev att Scandinavian Masters var beställare av både tele och TV-nät, där telenätet blev 115 st linjer.

2000 var vi tillbaka på Kungsängen och en ny teleoperatör ville anlita oss. Detta var Sonera Sverige AB innan de gick ihop med Telia. Sonera anlitade oss för konsultation i planeringen före byggnationsstart och även för uppbyggnad av deras plattform med telefonväxel och bredbandskommunikation. Detta år var det premiär för oss att bygga datanät på området. Datanätet kom att ersätta flera telelinjer som användes för ISDN-abonnemang. Det resulterade i 86 st telefonlinjer och 49 st uppkopplingar via datanätet. Scandinavian Masters stod som beställare av TV-nätet.

2001 gick tävlingen på Barsebäck med en ny teleoperatör, nämligen Europolitan, som var en mobil telefonoperatör. Europolitan bytade sedan namn till Vodafone och heter numera Telenor. Europolitan skulle införa det ”trådlösa kontoret” till tävlingen. Vi blev dock anlitade att dra fasta telefonlinjer till flertalet användare där det inte var praktiskt med mobila lösningar.  Datanätet löstes med W-Lan med undantag av några få anslutningar som blev via kabel. Från och med detta år blev telelinjerna 40-50 st per år.

2002 var det Kungsängen för tredje gången. Det var nu Vodafone som stod som beställare för byggnation av telenät och kabeldragning till W-Lan. Scandinavian Masters beställde TV-nät för hela området och Boxer beställde ett nät till Sponsorbyn för distribution av de digitala muxarna.

2003 var året då både Scandinavian Masters och Solheim Cup skulle spelas i Barse-bäck. Vodafone stod som beställare av kablaget för kommunikation till både Scandinavian Masters och Solheim Cup med ca en månads mellanrum. TV-nätet beställdesav Scandinavian Masters respektive det Englandsbaserade Solheim Cup.

2004 spelades tävlingen också på Barsebäck. Vodafone stod som beställare av kablaget för kommunikation och Scandinavian Masters för TV-nätet.

2005 var vi på Kungsängen för sista gången, nu med TeliaSonera som operatör och beställare av nätet för kommunikation. Scandinavian Masters var beställare av TV-nätet.

2006 var det Barsebäcks tur igen för åttonde gången. Upplägget var identiskt med 2005.

2007 kom vi till en ny bana, Arlandastad Golf. Nu var Vodafone tillbaka som opera-tör, nu med namnet Telenor. Detta år byggde inte vi telenätet utan Telenor anlitade ett kontrakterat  installation och serviceföretag som är baserade i Stocholm. Scandinavian Masters är beställare av TV-nätet.

2007 återkom Solheim Cup till Sverige och denna gång till Halmstad. Här var Telia-Sonera kommunikationsoperatör . TeliaSonera anlitade oss för byggnation av nätet. Solheim Cup beställde TV-nätet.

2008 gick tävlingen för andra och sista gången i Arlanda,likvärdigt med året innan.

2009 spelades tävlingen åter i Barsebäck, men det kommer att dröja många år innan den kommer att återkomma, om den kommer att göra det. Detta var förmod- ligen även sista året för oss. Detta år lanserade European Tour Production ett nytt konceptdär de distribuerade den interna TV-kanalen via IP till IP-TV boxar på områ-det. Detta möjliggjordes genom finansiering av annonsörer i sändningen. Det som inte kan tas emot i detta system är externa sändningar, men det kan inte motiveras att bygga ett parallellt nät enkom för detta. (länk till Fixarna som bygger Masters)

2010 är det premiär för Bro Hof utanför Stockholm. Här skall tävlingen avgöras de kommande sju åren. Kabel-TV Service önskar alla god lycka med utvecklingen av Scandinavian Masters på Bro Hof.

Andra stora projekt som gjort avtryck i företagets historia är:

1998​Byggnation av den första fiberdistributionen av analog TV. Uppdraget utfördes åt InsatNet i Bjärred. InsatNet är en lokal operatör som alltid har varit en viktig kund för oss.

2000​Installation av första Docsissystem för bredband via Kabel-TV. Beställare var InsatNet och leverantör var Fiberdata.

2003​Tegelbruket i Svedala, vilket är det i särklass största nätet efter en com-hemöverlämningspunkt som vi har byggt. Totalt 235 st villor och 195 st lägenheter. 

2002-2004​Projektering och installation av tekniken för kabel-TV nät åt ca 6000 lägenheter när MKB byggde om samtliga fastighetsnät. Vi utförde upp-draget som underentreprenör åt Flextronics Network Services och PNB Communication. Flextronics Network Services heter numera Relacom. 

2005​Uppgradering av ca 1000 av AF:s studentlägenheter i Lund. Operatör var comhem. Arbetet utfördes som underentreprenör åt Ytec Tele AB. 

2008​Konsultation och installation/driftsättning av TV-anläggningen på Malmö Arena tillsammans med Massteknik, Bravida och Bengt Wilander AB.